قطب علمی گوهرشناسی و مرکز گوهرشناسی، از دیگر حامیان برگزاری همایش
قطب علمی گوهرشناسی و مرکز گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی، از دیگر حامیان برگزاری همایش ملی سالانه کانسارهای ایران ـ کانسارهای گوهرسنگ در ایران هستند.
1398/05/07 ادامه مطلب


قطب علمی مهندسی معدن، حامی برگزاری همایش
قطب علمی مهندسی معدن، از دیگر حامیان برگزاری همایش ملی سالانه کانسارهای ایران ـ کانسارهای گوهرسنگ در ایران است.
1398/04/25 ادامه مطلب


چاپ مقالات برتر در Journal of Mining and Environment
Journal of Mining and Environment با شناسه مجوز 79375 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دانشگاه صنعتی شاهرود مشغول به کار و در پایگاه Web of Science دارای نمایه است و به صورت چهار شماره در سال، به چاپ می‎رسد. مقالات برتر "اولین همایش ملی سالانه کانسارهای ایران - کانسارهای گوهرسنگ در ایران" در این مجله، چاپ خواهد شد.
1398/04/04 ادامه مطلب


اولین همایش ملی سالانه کانسار‎های ایران: کانسار‎های گوهر‎سنگ در ایران، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ثبت شد.
اولین همایش ملی سالانه کانسار‎های ایران: کانسار‎های گوهر‎سنگ در ایران، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با کد اختصاصی 50398 ـ 98190 ثبت گردید.
1398/03/21 ادامه مطلب


رادیو معدن|صدای مهندسی معدن ایران، از حامیان همایش
رادیو معدن، اولین و تنها رسانه تخصصی مبتنی بر صوت مهندسی معدن ایران، یکی دیگر از حامیان همایش کانسار‎های ایران - کانسار‎های گوهرسنگ در ایران است.
1398/03/20 ادامه مطلب


کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگ‎های قیمتی ایران، از حامیان برگزاری همایش
کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگ‎های قیمتی ایران، براساس اساس‎نامه مصوب شهریور 93 شورای عالی انقلاب فرهنگی و با مجوز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ایجاد، و در ثبت شرکت‎های مشهد به ثبت رسیده است.
1398/03/10 ادامه مطلب


موسسه گوهر کیپا، یکی از حامیان همایش
یکی از حامیان همایش کانسارهای گوهرستگ در ایران، موسسه گوهر کیپا در دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) است.
1398/03/09 ادامه مطلب


برگزاری اولین همایش سالانه کانسارهای ایران (کانسارهای گوهرسنگ در ایران)
تبدیل "مجموعه کارگاه‎های آموزشی متالوژنی ایران" به "همایش سالانه کانسارهای ایران (پی‎جویی و اکتشاف، استخراج، فرآوری و بازاریابی)"
1398/03/01 ادامه مطلب


تا همایش ...

164
برگزار کنندگان
حامیان