این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبارکروکی محل برگزاری همایش

همایش، در سالن اجتماعات، طبقه سوم دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، برگزار می گردد:

ادامه مطلب1398/11/14

لغو برگزاری بازدید علمی

قابل توجه افرادی که در بازدید از دشت عقیق و ژاسپر چاه اندو منطقه معلمان ثبت نام نمودند:

ادامه مطلب1398/11/12

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر


Email: acimd2020@shahroodut.ac.ir
Telegram Channel: @IranianMineralDeposits
Telegram ID: @gemstonedeposits
@mineralogymine
Instagram Channel: @iranian.mineral.deposits
 


ارسال مقالات: 10 آذر لغایت 10 دی
اعلام نتایج داوری مقالات: 1 بهمن
اتمام مهلت ثبت نام (در همایش، کارگاه ها و بازدید): 1 بهمن
برگزاری همایش: 16 و 17 بهمن
برگزاری کارگاه های آموزشی: 17 بهمن
بازدید علمی: 17 بهمن
 
آدرس دبیرخانه: استان سمنان - شهرستان شاهرود - میدان هفتم تیر - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک - طبقه سوم - دفتر دبیرخانه همایش ملی سالانه کانسارهای ایران (اتاق شماره 10)
شماره تماس: 02332393507