این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > زمین‏‎شناسی و ژنز کانسارهای گوهرسنگی کرندوم
.: زمین‏‎شناسی و ژنز کانسارهای گوهرسنگی کرندوم

The Geology and Genesis of Gem Corundum Deposits

By Gaston Giuliani,Daniel Ohnenstetter,Anthony E. Fallick,Lee Groat and Andrew J. Fagan
 
:Access Link

files.php?rid=9


:Abstract

Gem deposits are rare because in general the conditions that promote their formation are unusual and thus worthy of scientific study. Recently,modern geological and analytical techniques have been applied to gem occurrences worldwide,and our models and understanding of their formation are being radically altered. This short course volume looks at gemstones from a geological perspective and reviews our current understanding of diamond,ruby,sapphire,and emerald deposits,but will also examine the lesser known coloured gems.

 Email: acimd2020@shahroodut.ac.ir
Telegram Channel: @IranianMineralDeposits
Telegram ID: @gemstonedeposits
@mineralogymine
Instagram Channel: @iranian.mineral.deposits
 


ارسال مقالات: 10 آذر لغایت 10 دی
اعلام نتایج داوری مقالات: 1 بهمن
اتمام مهلت ثبت نام (در همایش، کارگاه ها و بازدید): 1 بهمن
برگزاری همایش: 16 و 17 بهمن
برگزاری کارگاه های آموزشی: 17 بهمن
بازدید علمی: 17 بهمن
 
آدرس دبیرخانه: استان سمنان - شهرستان شاهرود - میدان هفتم تیر - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک - طبقه سوم - دفتر دبیرخانه همایش ملی سالانه کانسارهای ایران (اتاق شماره 10)
شماره تماس: 02332393507