این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > معرفی همایش
.: معرفی همایش

به منظور بهرهمندی بیشتر از تجربیات متخصصین معدن و علوم زمین "مجموعه کارگاههای آموزشی متالوژنی ایران" به "همایش سالانه کانسارهای ایران )پیجویی و اکتشاف، استخراج، فرآوری و بازاریابی)" تبدیل گردید. همایش هر سال، مربوط به یک نوع ماده معدنی خواهد بود. به امیدخداوند متعال، اولین همایش، مربوط به گوهرسنگ‌های ایران خواهد بود که در تاریخ شانزدهم و هفدهم بهمنماه ۱۳۹۸ در "دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک" برگزار خواهد شد. در ادامه، شرح مختصری از چهار "کارگاه آموزشی متالوژنی ایران" که در دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، با همکاری "انجمن زمین‎شناسی اقتصادی ایران" برگزار شد، ارائه می‎گردد:

اولین "کارگاه آموزشی متالوژنی ایران"، با رویکرد "شناسایی و معرفی ایالت‌های فلز‌زایی ایران" در تاریخ 3 دی‌ماه 1394 برگزار شد. در این کارگاه، مباحث متالوژنی ذخایر فلزی، غیر فلزی و هیدروکربوری ایران و همچنین دستاورد‌های متالوژنی شرق ایران ارائه گردید. به علاوه، در 4 دی‌ماه، از برخی معادن زون متالوژنی طرود ـ معلمان بازدید به عمل آمد.

دومین "کارگاه آموزشی متالوژنی ایران"، با رویکرد تخصصی "کانسار‌های مس ایران"در تاریخ 6 خرداد‌ماه 1395 برگزار گردید. در پایان مراسم، میزگرد تخصصی با موصوع "بررسی چالش‌ها در اکتشاف، استخراج، فرآوری و سرمایه‌گذاری در صنعت مس" برگزار شد. همچنین، در 7 خرداد‌ماه، بازدید از معدن مس عباس‌آباد صورت گرفت.

سومین "کارگاه آموزشی متالوژنی ایران"، با رویکرد تخصصی"کانسار‌های آهن ایران" در 14 اردیبهشت‌ماه 1396 به همراه میزگرد "بررسی چالش‌های معدن‌کاری آهن و تغییرات قیمت جهانی آهن" برگزار شد. همچنین، برنامه بازدید علمی از کانسار‌های آهن سمنان در 15 اردیبهشت‌ماه نیز بخشی از برنامه‌های این سری از کارگاه‌های آموزشی متالوژنی بود.

چهارمین "کارگاه آموزشی متالوژنی ایران"، با رویکرد تخصصی "کانسار‌های طلا در ایران"در 4 و 5 تیر‌ماه 1397 به همراه میزگرد "بررسی چالش‌های معدن‌کاری طلا در ایران" برگزار شد. همچنین، بازدید از معدن طلای گندی استان سمنان در تاریخ 6 تیر‌ماه صورت گرفت.

به علاوه، برپایی نمایشگاه کانسنگ، گوهر و کتاب، از دیگر برنامه‌های چهار "کارگاه آموزشی متالوژنی ایران" بود و به شرکت کنندگان، گواهی شرکت در کارگاه اعطا شد.

 


Email: acimd2020@shahroodut.ac.ir
Telegram Channel: @IranianMineralDeposits
Telegram ID: @gemstonedeposits
@mineralogymine
Instagram Channel: @iranian.mineral.deposits
 


ارسال مقالات: 10 آذر لغایت 10 دی
اعلام نتایج داوری مقالات: 1 بهمن
اتمام مهلت ثبت نام (در همایش، کارگاه ها و بازدید): 1 بهمن
برگزاری همایش: 16 و 17 بهمن
برگزاری کارگاه های آموزشی: 17 بهمن
بازدید علمی: 17 بهمن
 
آدرس دبیرخانه: استان سمنان - شهرستان شاهرود - میدان هفتم تیر - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک - طبقه سوم - دفتر دبیرخانه همایش ملی سالانه کانسارهای ایران (اتاق شماره 10)
شماره تماس: 02332393507