این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > تراش گوهر‎سنگ ها
.: تراش گوهر‎سنگ ها

کارگاه آموزشی "تراش گوهرسنگ ها"

مدرس:
مهندس جعفری، کارشناس ارشد فرآوری، کارشناس آزمایشگاه فرآوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی شاهرود

همراه با ارائه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای
  
 
زمان برگزاری
17 بهمن 1398
مدت زمان برگزاری (تئوری و عملی) 10 ساعت
ظرفیت 6 نفر
هزینه ثبت نام (دانشجو) 100/000 تومان
هزینه ثبت نام (آزاد) 300/000 تومان
مهلت ثبت نام 17 مهر تا 1 بهمن 1398


Email: acimd2020@shahroodut.ac.ir
Telegram Channel: @IranianMineralDeposits
Telegram ID: @gemstonedeposits
@mineralogymine
Instagram Channel: @iranian.mineral.deposits
 


ارسال مقالات: 10 آذر لغایت 10 دی
اعلام نتایج داوری مقالات: 1 بهمن
اتمام مهلت ثبت نام (در همایش، کارگاه ها و بازدید): 1 بهمن
برگزاری همایش: 16 و 17 بهمن
برگزاری کارگاه های آموزشی: 17 بهمن
بازدید علمی: 17 بهمن
 
آدرس دبیرخانه: استان سمنان - شهرستان شاهرود - میدان هفتم تیر - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک - طبقه سوم - دفتر دبیرخانه همایش ملی سالانه کانسارهای ایران (اتاق شماره 10)
شماره تماس: 02332393507