این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > سخنرانان کلیدی
.: سخنرانان کلیدی


دکتر فریبرز مسعودی

رئیس قطب علمی گوهر‌شناسی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی تهران

موضوع: نگرشی بر گوهرسنگ‌های ایران
 

مهندس محمدجواد پیشبین

رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگهای قیمتی ایران

موضوع: بررسی اهمیت استاندارد‌ها در تجارت گوهرسنگ‌ها

دکتر بیژن اعتمادی

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

موضوع: فیروزه، گوهر ملی ایران

مهندس بهروز زرمهری

گوهرشناس، زمین‌شناس و مترجم کتاب "گوهرسنگ‌های افعانستان"

موضوع: نگرشی بر گوهرسنگ‌های افغانستانمهندس حسن کلانکی

مدیر عامل کافه معدن


موضوع: اکوسیستم نوآوری و استارتاپی گوهرسنگ ها در کافه معدنEmail: acimd2020@shahroodut.ac.ir
Telegram Channel: @IranianMineralDeposits
Telegram ID: @gemstonedeposits
@mineralogymine
Instagram Channel: @iranian.mineral.deposits
 


ارسال مقالات: 10 آذر لغایت 10 دی
اعلام نتایج داوری مقالات: 1 بهمن
اتمام مهلت ثبت نام (در همایش، کارگاه ها و بازدید): 1 بهمن
برگزاری همایش: 16 و 17 بهمن
برگزاری کارگاه های آموزشی: 17 بهمن
بازدید علمی: 17 بهمن
 
آدرس دبیرخانه: استان سمنان - شهرستان شاهرود - میدان هفتم تیر - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک - طبقه سوم - دفتر دبیرخانه همایش ملی سالانه کانسارهای ایران (اتاق شماره 10)
شماره تماس: 02332393507