این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > رنگ آمیزی عقیق (آگات)
.: رنگ آمیزی عقیق (آگات)

کارگاه آموزشی "رنگ آمیزی آگات (عقیق)"

مدرس:
مهدی رضایی کهخائی، هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
 
همراه با اعطای گواهینامه

 
زمان برگزاری
17 بهمن 1398
مدت زمان برگزاری (تئوری و عملی) 4 ساعت
ظرفیت 20 نفر
هزینه ثبت نام (دانشجو) 80/000 تومان
هزینه ثبت نام (آزاد) 200/000 تومان
مهلت ثبت نام تا 1 بهمن 1398


Email: acimd2020@shahroodut.ac.ir
Telegram Channel: @IranianMineralDeposits
Telegram ID: @gemstonedeposits
@mineralogymine
Instagram Channel: @iranian.mineral.deposits
 


ارسال مقالات: 10 آذر لغایت 10 دی
اعلام نتایج داوری مقالات: 1 بهمن
اتمام مهلت ثبت نام (در همایش، کارگاه ها و بازدید): 1 بهمن
برگزاری همایش: 16 و 17 بهمن
برگزاری کارگاه های آموزشی: 17 بهمن
بازدید علمی: 17 بهمن
 
آدرس دبیرخانه: استان سمنان - شهرستان شاهرود - میدان هفتم تیر - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک - طبقه سوم - دفتر دبیرخانه همایش ملی سالانه کانسارهای ایران (اتاق شماره 10)
شماره تماس: 02332393507